Tender Notice

No tender notice at the moment

Tawaran adalah dipelawa daripada pembekal – pembekal yang berdaftar dengan Unit Pendaftaran Kontraktor dan Juruperunding (UPKJ) dalam Kategori dan Jenis Pendaftaran yang berkaitan serta mempunyai tempoh pendaftaran yang sah.

CENTEXS Tarikh tutup: 10 April 2023

KOPERASI KELAB CENTEXS BERHAD Tarikh tutup: 18 April 2023