Photo Gallery

Click the following thumbnail to view the photo albumPhoto Archives

Lawatan Kerja Yang Berhormat Datu Haji Len Talif Bin Salleh, Menteri Muda Di Pejabat Ketua Menteri (Promosi Pendidikan Teknikal) Dan Menteri Muda Alam Sekitar Sarawak Ke Centre Of Rechnical Excellence (CTE), 10 Julai 2014

Majlis Menandatangani Memorandum Persefahaman Bagi Perlaksanaan Program Penyataan Kapasiti Kapabiliti Kumpulan Khusus Tahun 2014

3rd DACUM-TVET 2014, 14-16 April 2014

BPIEF 2014 - Borneo Post International Education Fair, 22-23 March 2014

Seminar DACUM-TVET 2014, 26-28 February 2014